Nytt fra styret 2020


Informasjonsskriv 4-2020 - 8. november
Om blant annet koronatiltak, E16-innspill, elbillading, HMS-plan og brannsikkerhetsrapport. 

Informasjonsskriv 3-2020 - 14. august
Om blant annet det avholdte årsmøtet, koronatiltak og E16-innspill.

Informasjonsskriv 2-2020 - 6. mai
Om blant annet utsatt årsmøte, minikonsert, vinlotteri, 17. mai og vårdugnad/grilling

Informasjonsskriv 1-2020 8. mars
Om blant annet Årsmøtet, skjeggkre, elbil-ladere og søppelrom.