Vaktmestertjenester


Vaktmestertjenester er inkludert i fellesuitgiftene.

Nes Bygdeservice SA
Nes Bygdeservice SA vil utføre aktuelle vaktmesteroppgaver for sameiet, det vil si tjenester i fellesområder ute og inne. Vaktmesteroppgaver vil bli løpende oppdatert og vurdert.

Nes Bygdeservice vil også kunne tilby ulike småtjeneste for den enkelte beboer som da selv må ta kostnaden.