Nytt fra styret 2021

Informasjonsskriv 1-2021 16. mars
Om blant annet Årsmøtet, HMS-plan, pandemien, skjeggkre-bekjempelse, ny forretningsfører, kjøring (fart) i garasjen, elbil-ladere og søppelrom.