Nytt fra styret 2017

02.11.2017

Stikkord fra styremøtet:

 • Utbedring av svalganger måtte utsettes til våren 2018. Vi har fått skriftlig garanti på at dette skal gjøres.
 • Styret vurderte oppsamling av glass/metall sammen med annet spesialavfall, men bestemte at dette må hver beboer frakte til godkjent mottakssted (Årnes, Fenstad, Neskollen).
 • Det blir ingen høstdugnad i år - få aktuelle oppgaver.
 • Sameiemøte 2018 er fastsatt til mandag 26. februar, eget forvarsel og egen innkalling kommer.

 

07.08.2017

Stikkord fra styremøtet:

 • Pris er innhentet på bytte av lamper eller montere bevegelsessensorer for å redusere strøm i oppgangene. Ikke regningssvarende.
 • Optiske røykvarsløere har fordeler ved at de fanger opp ulmebrann og ikke reagerer på kjøkkendamp. Anbefales. Tilbud innhenter der hver enkelt velger selv om de vil bytte.
 • Alarmsentralen i garasje bil bli koblet opp mot 110. Gjelder varsling ved brann i fellesområder og leiligheter i trappeganger.
 • Oppsetting av overvåkingskamera i garasje vil komme som sak på neste sameiemøte.
 • Beising av terasser er godt i gang. Det ble også besluttet atbeboerne selv maler treverk på svalgang (ikke dugnad som tidligere meddelt). Sender egen info om dette.
 • Utbedring av svalganger er fastsatt til uke 36, evt også uke 37. Mer info kommer.
 • Busjettstatus viser at vi ligger +/- på budsjett, avvik pt ca 20.000 merforbruk.

 

22.05.2017

Stikkord fra styremøtet:

 • Innhentede tilbud på hjertestarter og brukerkurs ble diskutert, og valget falt på Røde Kord. Starter og kurs bestilles umiddelbart. 
 • Terrassevegger og treverk på svalganger skal beises av beboerne i løpet av sommeren. Spørsmål om avvik fra opprinnelig fargeplan ble diskutert - og styret bestemte at de opprinnelige tre fargene må benyttes, men at sidevegger kan beises valgfritt i mørk grå og hvit (bakgrunner er at flere beboere har ønsket lys i stedet for mørke sidevegger).

 

14.03.2017

Stikkord fra styremøtet:

 • Styret sjekker forbruk og mulig besparelse i strømutgifter ved å montere sensorer i oppgangene.
 • Styret innhenter tilbud på hjertestarter og brukerkurs, planlagt anskaffelse før sommeren.
 • Takstmann som skal lage en rapport på betongarbeidene og mulige opprettende tiltak, kommer i mars.
 • Det jobbes med søknader og støtteordninger for å få til automatiske døråpnere også i Brulia 20.

 

13.02.2017

Stikkord fra styremøtet:

 • Forberedelser til årsmøte, gjennomgang av regnskap som viser ca 50.000 overskudd 2016, bør være ca 120.000, styeleder sjekker opp.
 • Styret vil innstille på godtgjørelse til styrets medlemmer fra og med 2017, etter henstilling fra valgkomitéen.
 • Styret vil innstille til økning av fellesutgifter fra 1.1. 2018 for å sikre minimum likviditet og forsiktig oppbygging av vedlikeholdsfond.
 • Det ble besluttet å beise alt treverk på terasser og svalgang i løpet av 2017. Sameiet kjøper inn beis, beboerne beiser.