Båtbrygge

 

Båtplassene følger ikke leiligheten. Ønskes det båtplass kontakt styret pr. e-post – post@sameietvormsundbrygge.no   

STATUS BÅTPLASSER

Per april 2021:

 

VEDTEKTER FOR BÅTHAVNA VED VORMSUND BRYGGE

 1. Vedtekter for Sameiet Vormsund Brygges båthavn, heretter kalt SVBB
 2. Vedtatt august.2014 og legges fram til ordinært årsmøte 2015 for endelig godkjenning.
 3. SVBBs formål er å forvalte og drive båtplassene ved Sameiet Vormsund Brygge til det beste for medlemmene.
 4. Per 1. september 2014 er det 14 båtplasser.
 5. Maksimal båtbredde er satt til 2,2 meter. Brygge og forankring vil ikke tåle belastningen fra større båter, som henvises til båthavna på andre siden av Vorma.
 6. Kun beboere i sameiet kan være medlemmer. Den enkelte kjøper seg inn ved å kontakte SVBB. Alle som får tildelt båtplass må også tegne medlemskap i Vormsund Båtforening ved Pål Skårer tlf 922 36 411
 7. Medlem/beboer betaler et depositum på kr 5000,- for sin båtplass. Båtplassen følger beboer og ikke leiligheten. Ved salg av leilighet tilbakeføres depositum på kr. 5000,- og båtplassen gjøres tilgjengelig for øvrige beboere. 
 8. Depositum tilbakebetales i sin helhet ved avslutning av leieforhold.
 9. Hovedregel er at leietager av båtplass må bo i Sameiet Vormsund Brygge.
 10. Leietager kan ikke leie ut sin båtplass uten godkjennelse fra styret, og da kun til beboere i sameiet.
 11. Båtplass som ikke benyttes vil måtte leveres tilbake dersom det er andre beboere på venteliste.
 12. All parkering i forbindelse med båthavna og som ikke er i sammenheng med ordinært besøk hos sameiets beboere skal foretas på øvre parkering.
 13. Pr i dag er det ikke satt noen årsleie, det kan bli aktuelt senere.
 14. Det forutsettes at medlemmene/leietagere deltar i dugnadsarbeid og event. vakthold.
 15. Det er ikke lagt opp til spesielt vakthold, men ved behov vil bryggekomite organisere vakthold.
 16. Ved fornyelse av bryggene eller utvidelse av havnen skal styret i Sameiet Vormsund Brygge og bryggekomitéen utarbeide en plan for plassering av båtene som skal godkjennes av medlemmene på eget medlemsmøte.
 17. Det forutsettes at alle som har båtplass i SVBB forplikter seg til å følge bryggekomiteens vedtekter for båthavna.
 18. Endring av vedtektene kan bare besluttes av sameiets årsmøte. Forslag om endring av vedtektene må være sendt styret i sameiet i henhold til frist i årsmøteinnkallingen.